موارد استفاده محصول

۱۵ سال گارانتی

 

 

 

 

جنس / Material نام قطعه / Part Name شماره / .No
(Brass MS58(Nikel Plated بدنه   -   Body 1
Brass MS 58 مغزی   -   Stem 2
EPDM اورینگ مغزی   -   O-ring 3
EPDM اورینگ مغزی   -   O-ring 4
A.B.S درپوش   -   Cup 5
EPDM اورینگ درپوش   -   Ring 6
(Brass(Nikel Plated لوله خروجی   -   Deferent Pipe 7
(Brass(Nikel Plated مهره لوله خروجی   -   Deferent Nute 8
EPDM اورینگ لوله خروجی   -   Ring 9

 

 

 

حداکثر فشار کاری 10 Bar (Maximum Operating Pressure:(MOP
فشار کاری بدنه 35 Bar Working Pressure
فشار تست 16 Bar Test Pressure
ماکزیمم دمای کار 110' C Maximum Working Temoerature

 

L AX Type
48 23.5 3021

 

تتت

متن شما ...

 

 تندیس ها و گواهینامه های شیر گاز ایران