موارد استفاده محصول

۱۵ سال گارانتی

 

 

 

جنس / Material نام قطعه / Part Name شماره / .No
(Brass MS 58(Nikel Plated بدنه   -   Body 1
Brass MS 58 محور   -   Stem 2
Brass MS 58 مغزی   -   Lib 3
EPDM اورینگ محور   -   O-ring 4
ABS دسته   -   Handle 5
(Steel(Zinc Plated پیچ دسته   -   Screw 6
Brass Nikel Plated لوله خروجی   -   Deferent Pipe 7
Brass Nikel Plated مهره لوله خروجی   -   Deferent Nute 8
EPDM اورینگ لوله خروجی   -   O-ring 9

 

حداکثر فشار کاری 10 Bar Maximum Operating Pressure(MOP)
فشار کاری بدنه 35 Bar Working Pressure-shell
فشار تست 16 Bar Test Pressure
ماکزیمم دمای کار 110' C Maximum Working Temperature

 

L AX Type
73 23.5 3011

 

 

 

 تندیس ها و گواهینامه های شیر گاز ایران