کارخانه

اصفهان / کیلومتر ۵ جاده تهران / شهرک صنعتی محمودآباد / خیابان ۲۰

کدپستی : ۸۱۶۱۱۹۴۶۳۴                    ایمیل: info @ sgi-co.ir

تلفن: ۲۲ - ۳۳۸۰۲۴۱۹ - ۰۳۱              نمابر: ۳۳۸۰۲۰۷۵ - ۰۳۱

_____________________________________________________________

دفتر تهران

تهران / خیابان نیاوران / خیابان جماران / کوچه دوم / نبش کوچه زرآب / پلاک ۲

کدپستی: ۱۹۷۷۷۵۵۳۱۵                       ایمیل: export @ sgi-co.ir

تلفن: ۷ - ۸۸۵۴۲۰۴۵ - ۰۲۱                  نمابر: ۲۲۲۸۲۹۵۷ - ۰۲۱

_____________________________________________________________

دفتر اصفهان

اصفهان / خیابان شمس آبادی / مقابل بنیاد شهید / ساختمان ۲۱ / طبقه سوم

کدپستی: ۸۱۳۳۶۱۳۱۹۶                       ایمیل: info @ sgi-co.ir

تلفن: ۳۲۲۲۰۰۳۷ - ۰۳۱                      نمابر: ۳۲۲۰۵۰۹۴ - ۰۳۱

 تندیس ها و گواهینامه های شیر گاز ایران